بهارانه

باسمک یا مرسل الریاح

این روزها در ایران شور و شوقی برپاست...همه بدو بدو دارند فعالیت میکنند تا بلکه بالاخره سال تحویل بشود و آرام بگیرند...

اینجا اما زندگی با همان نظم قبلی و ریتم کند خاص خودش در جریان است...عینا مثل روزهای دیگر سال....روزهایی عادی...فقط آفتاب زیبای دم ظهر و بارانهای گاه و بیگاه است که آمدن بهار را به تو یادآوری میکند...و من یاد این شعر هراتی می افتم که " بهار آنست که خود ببوید/ نه آنکه تقویم بگوید"

این اولین سالیست که ما در عید در منزل بسر میبریم و بنابراین من تصمیم گرفتم که سفره هفت سین درست کنم...چند روز پیش رفتم چند تا کاسه برای هفت سین بگیرم...بالاخره یک مجموعه هشت تایی خوشگل پیدا کردم و وقتی برای خانوم فروشنده توضیح دادم که این کاسه ها را برای یک مراسم آیینی ایرانی میخواهم بگیرم کلی ذوق زده شد و یه تخفیف حسابی هم بهم داد:)

 

هی! یو ! حواست به این ستون سمت چپی هست یا نه؟

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
بهار

…..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’ زيبا بود