روزها سرِ شب شدن ندارند...

باسمک یا من یعلم ضمیر الصامتین

 

کاش بی واژه، شعر گفتن می توانستم...کاش....

/ 2 نظر / 13 بازدید
زهرا

یک دختر و آرزوی لبخند که نیست یک مرد پر از کوه دماوند که نیست یک مادر گریان که به دختر می گفت: بابای تو زتده ست... هر چند که نیست روز پدر بر شهدا مبارک

m.h

شال و کلاه می بافم با خیالت تا در سرمای نبودنت یخ نبندم...