پست های ارسال شده در اسفند سال 1390

من دوست دارم رای بدهم....تو رای میدهی..او رای می دهد...

باسمک یا انیس المستوحشین   اینو دیروز میخواستم بیام اینجا بنویسم یادم رفت:   رفتین پای صندوق رای، جای مارم امسال خالی کنین... کاش بودیم... کاش ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 60 بازدید