پست های ارسال شده در اسفند سال 1391

بهار آنست که خود ببوید، نه آن که تقویم بگوید...

باسمک یا من الیه یسکن الموقنون     اسفند برای من، یعنی بهار. یعنی باز شدن پنجره ها. یعنی هجوم همزمان هوای سرد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 94 بازدید