پست های ارسال شده در فروردین سال 1392

دو...دو...دو...

ﻳﺎﻗﺎﺿِﻰ اﻟْﻤﻨﺎﻳﺎ       اتوبوسی که توی یه جاده دراز داره میره... پرده هاشو زدن کنار...پنجره هاش هم بازه... کله صبح... هنوز آفتاب کامل نزده... یه خنکی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 72 بازدید