پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

ندانم های بسیار است....*

باسمک یا خیرالمسئولین!   دارم فکر میکنم باید زنگ بزنم دفتر مرجعم! سوال دارم! سوالم شاید در مجموعه سوالات مستحدثه جا بگیرد! نمیدانم...   میخواهم بپرسم اگر ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 73 بازدید