ندانم های بسیار است....*

باسمک یا خیرالمسئولین!   دارم فکر میکنم باید زنگ بزنم دفتر مرجعم! سوال دارم! سوالم شاید در مجموعه سوالات مستحدثه جا بگیرد! نمیدانم...   میخواهم بپرسم اگر ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 73 بازدید

ضیافت افطاری به سبک آقای ژرمن و خانوم داچ! (1)

باسمک یا ﺻﺎﺣِﺒﻰ ﻋِﻨْﺪ ﻏُﺮْبتی اول- چقدر آدم باید خوشبخت باشه که وقتی یه یادداشت کوتاه مینویسه و حرف دلشو توش میزنه ... ادامه مطلب
/ 57 نظر / 80 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
2 پست