"ان لقتل الحسین حراره فى قلوب المؤ منین لاتبرد ابدا"

یا حبیب الباکین   این روزها، آرزو میکنم کاش بلد بودم برای دوستان مسیحی ام، روضه ی آن راهبی را بخوانم که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
2 پست