من دوست دارم رای بدهم....تو رای میدهی..او رای می دهد...

باسمک یا انیس المستوحشین   اینو دیروز میخواستم بیام اینجا بنویسم یادم رفت:   رفتین پای صندوق رای، جای مارم امسال خالی کنین... کاش بودیم... کاش ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 60 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
2 پست